آموختنی

ژانویه 7, 2023

ابعاد کانتینرها

کانتینر 20 فوت سنگین HEAVY DUTY متر 5/895 طول داخلی متر 2/35 عرض داخلی متر 2/39 ارتفاع داخلی متر 2/34 […]
ژانویه 7, 2023

اینکوترمز

ترمهای حمل دریایی: FOB CFR CIF FAS نقش متصدی حمل و نقل بین المللی دراینکوترمز: درترمهای E,F Booking party and […]